Zahvaljujući REM-u, profesionalno destruktivni model izveštavanja TV Pančevo proširen na veliki deo Vojvodine

REM poverovao bajkovitim obećanjima da će nova televizija, koju osniva RTV Pančevo, izveštavati objektivno, naprasno zaboravivši da je pančevačkoj televiziji pre toga izrekao mere upozorenja zbog prljavih obračuna sa neistomišljenicima. Dr Jovanka Matić proširenje „destruktivnog modela izveštavanja“ dovodi u vezu sa predstojećim izborima

Objavljeno 20.01.2020.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 12 mins

Milioni gledalaca, servis građana, kvalitetni programski sadržaji, samo su deo bajke RTV Pančevo u koju je Regulatorno telo za elektronske medije (REM) poverovalo kada je ta televizija osnivala novu TV Dunav. Umesto toga, programski sadržaj gotovo je identičan programskoj šemi propagandističke Radio-televizije Pančevo, što dokazuju i gotovo istovetne vesti na portalima dve televizije.

REM nije uzeo u obzir ni to što je pančevačkoj televiziji do izdavanja dozvole za TV Dunav izrekao dve mere upozorenja zbog kršenja zakona i pravilnika. Medijski stručnjaci i sagovornici Cenzolovke saglasni su da bi zahtev za izdavanje dozvole apsolutno bilo neophodno dopuniti kriterijumima koji se odnose na profesionalnost i poštovanje etičkih i novinarskih kodeksa.

REM poverovao da RTV Pančevo osniva objektivnu TV

Već duže vreme prepoznatljiva kao režimska televizija – koja učlanjenjem u SNS novinarima uslovljava zasnivanje radnog odnosa, obračunava se sa neistomišljenicima, uvek je na strani vlasti, dok opoziciju isključivo napada – Radio-televizija Pančevo se nedavno otisnula u novu avanturu – osnivanje nove televizije. I dok su zaposlenima plate kasnile po nekoliko meseci, rukovodstvo je tokom 2018. godine uspelo da obezbedi dodatnih 16 miliona dinara za novi poslovni poduhvat. Zahtev su podneli u junu 2018, a dozvolu su dobili u aprilu 2019. godine.

Dokumentacija na osnovu koje je pančevačkoj televiziji izdata dozvola za novi medij – u koju smo imali uvid – pokazuje da je podnosilac prijave ispunio formalne uslove konkursa koji se odnose na program. REM, međutim, nije uzeo u obzir dosadašnji kvalitet programa RTV Pančevo, pa tako ni činjenicu da je toj televiziji do izdavanja dozvole za TV Dunav (april 2019. godine) izrekao dve mere upozorenja zbog kršenja zakona i pravilnika (u novembru prošle godine REM je Radio-televiziji Pančevo izrekao i treću meru upozorenja).

Istini za volju, to nije ni morao, jer kriterijumi koji se odnose na etiku, profesionalnost i poštovanje Kodeksa novinara Srbije ne postoje u Pravilniku o postupku izdavanja dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva.

Novinari Cenzolovke su u dva navrata pokušali da od Tatjane Cuk, direktorke RTV Pančevo, saznaju razloge osnivanja novog medija, ali ona nije odgovorila na naša pitanja.

Iz dokumentacije smo saznali da je upravo Tatjana Cuk inicirala osnivanje nove televizije, uz navođenje sledećih razloga:

„U nastojanju da pravovremeno, objektivno i u skladu sa zakonskim i moralnim okvirima bude medijski servis šireg auditorijuma, rukovodstvo RTV Pančevo iniciralo je realizaciju novog programa pod nazivom Dunav televizija, čiji je cilj da kvalitetnim, objektivnim i proverenim sadržajima informiše, obrazuje i zabavi televizijsku publiku, odnosno blizu tri miliona gledalaca koji primaju TV signal preko Crvenog Čota.“

Naveli su podatak da 70 odsto stanovništva u južnom Banatu gleda RTV Pančevo i izneli pretpostavku da će TV Dunav nakon 12 meseci biti treći najgledaniji program na području na kom se emituje.

Sajtovi TV Dunav i RTV Pančevo pokazuju isti sadržaj (foto: snimak ekrana)

Isti novinari na TV Dunav i na RTV Pančevo

Program regionalne RTV Pančevo se nakon osnivanja nove televizije samo prelio na TV Dunav. I letimičan pogled na sajtove ovih televizija dovoljan je da se vidi da je u pitanju „aždaja sa dve glave“, posebno ako se ima u vidu da su na TV Dunav zaposleni isti novinari i novinarke kao na RTV Pančevo.

Za dr Jovanku Matić, istraživačicu medija, proširivanje publike medija poznatog po propagandi i kršenju ljudskih prava predstavlja upozorenje.

„Nagrađivanje novom dozvolom, sa znatno većim obuhvatom publike, baš Televizije Pančevo, koja se poslednjih godina istakla uslovljavanjem zapošljavanja novinara učlanjivanjem u SNS i ekstremnim napadima na političke oponente vladajuće koalicije u svom informativnom programu, nije dobar znak. To je pre upozorenje da SNS ima nameru da profesionalno destruktivni model izveštavanja TV Pančevo proširi na veliki deo Vojvodine pred izbore 2020, a da mu Savet REM-a omogućuje da to ostvari“, kaže sagovornica Cenzolovke.

Za dobijanje dozvole za emitovanje televizijskog programa potrebno je ispuniti zahtev i minimalne tehničke i organizacione uslove za izdavanje dozvole (videti Pravilnik o minimalnim tehničkim i organizacionim uslovima za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva pružaoca).

Dr Jovanka Matić kaže da su procedure REM-a za izdavanje dozvola za emitovanje od početka pogrešno postavljene, te da je inicijalna logika da se dodeli onoliki broj dozvola koje dozvoljavaju tehnički, a ne ekonomski uslovi, onemogućila stvaranje održivog sistema elektronskih medija. Oni, nakon veoma kratkog perioda razvoja, do 2008. godine, već više od 10 godina ne uspevaju da se ekonomski stabilizuju.

Drugi promašaj, tvrdi dr Matić, sastoji se u zanemarivanju razvoja medijskog pluralizma koji se mogao postići precizno definisanim kriterijumima za izdavanje dozvola, a treći – u zanemarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

MATIĆ: VLASNIČKI PLURALIZAM VAŽNIJI OD SADRŽAJA
Dr Jovanka Matić pojašnjava da Pravilnik REM-a za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge na osnovu zahteva, koji je prvi put uveden 2015. godine, nije doneo očekivana poboljšanja.
„Umesto da se dozvole na zahtev izdaju novim medijima, tj. novim uslugama koji će povećati medijski pluralizam, REM se ograničio na negativni cilj – nenarušavanje postojećeg pluralizma, koji se shvata samo kao strukturni, tj. vlasnički, a ne i kao pluralizam medijskih sadržaja, što je cilj svake dobre medijske regulacije. Pri tome, on se ne upušta u sopstvenu procenu (ne)narušavanja pluralizma, već je dovoljno da podnosilac zahteva dostavi ‘izjavu da izdavanjem dozvole neće nastati stanje kojim se narušava medijski pluralizam’.“
Delovanje medija u javnom interesu je još manje potencirano.

Odluke u REM-u se donose po partijskom zadatku

Iz iznetog proizlazi, smatra dr Matić, da u ovakvoj proceduri nema mesta za procenu da će Televizija Pančevo poštovati, na primer, član 50 Zakona o elektronskim medijima o obavezi poštovanja ljudskih prava ako je već od istog tog REM-a već dva puta kažnjena zbog medijskog linča pančevačkog novinara Nenada Živkovića. A i to se dogodilo na osnovu prijava samog Živkovića, a ne samostalnog uvida REM-a u rad ovog emitera. Radio-televizija Pančevo je sankcionisana merom upozorenja i zbog kampanje protiv Stanke Simonović, predsednice Višeg suda u Pančevu.

Dr Matić smatra da je neophodno da se u pravilniku jasno precizira šta je nova vrednost koju novi emiter donosi publici, ne samo kada je u pitanju drugačiji sadržaj i kvalitetnije zadovoljavanja potreba publike već i tako što medij mora bar na neko vreme snositi posledice za svoje ponašanje na štetu javnog interesa.

„Da je REM želeo da se rukovodi ovim principima dobre regulacije, mogao je pri razmatranju zahteva TV Pančevo da pokrene novu TV Dunav da uzme u obzir već postojeće odredbe zakona i svog pravilnika (poštovanje članova 47-70). Ali, to bi zahtevalo političku nezavisnost Saveta REM-a i njegovu istinsku posvećenost unapređenju programske ponude emitera, čije odsustvo je svojim delovanjem poslednjih godina nebrojeno puta dokazao“, ocenjuje dr Jovanka Matić.

Sličnog je mišljenja i Gordana Suša, koja za Cenzolovku ocenjuje da u slučajevima kada televizija koja već ima frekvenciju podnosi zahtev za pokretanje novog medija, Savet REM-a mora da uzme u obzir ponašanje te televizije.

„Ali to od trenutnog sastava Saveta uopšte ne očekujem, jer rade po partijskom zadatku i ne očekujem da će biti neposlušni“, istakla je Gordana Suša.

Zloupotreba medijskog prostora u političke svrhe se nastavlja

Osim profesionalnih standarda, za podnosioca prijave nije važno ni da li se i koliko parničnih postupaka vodi protiv njega, već se samo cene krivični postupci pred Privrednim sudom. Da je drugačije, Radio-televizija Pančevo bi pala i na ovom ispitu, jer su pred Višim sudom u Beogradu u toku dva postupka radi naknade štete u vezi sa objavljivanjem informacija protiv bivšeg glavnog urednika Miroslava Milakova i RTV Pančevo. U postupku koji se vodio po istom osnovu u novembru 2019. zaključena je glavna rasprava. Apelacioni sud u Beogradu je RTV Pančevo prošle godine kaznio zbog objavljivanja netačnih informacija i privatnih fotografija bez saglasnosti.

Kada su u pitanju posledice koje može izazvati izdavanje dozvole RTV Pančevu za novu regionalnu televiziju, koja će se emitovati preko Crvenog Čota i pokrivati oko 3,5 miliona stanovnika, naši sagovornici napominju da se može očekivati da će RTV Pančevo nastaviti sa svojom dosadašnjom „uređivačkom politikom“, koja uključuje kršenje ljudskih prava, blaćenje i vređanje neistomišljenika, kao i zloupotrebu medijskog prostora u političke svrhe i zarad ostvarivanja privatnog, a ne javnog interesa. To će dovesti do daljeg urušavanja medijskih i ljudskih sloboda, i daljeg „zagađenja“ medijskog i javnog prostora.

Preuzeto sa Cenzolovka.rs

Ostavi komentar

  • (not be published)