Slučaj Čolaković(i): Odgovor predsednice Opštine i načelnice Opštinske uprave Kovin (2)

Sanja Petrović nas je za komentar povodom poznatog slučaja uputila na rubriku „Pitajte predsednicu” • Jelena Čolaković ne zna ko je u dosije Petra Čolakovića u PIO Fondu upisao da ima visoku stručnu spremu

Objavljeno 13.11.2023.
FavoriteLoadingDodaj u omiljene 4 mins

U zahtevu za odgovor povodom ovog slučaja, predsednici Opštine Kovin Sanji Petrović predočili smo da uvid u dokumenta pokazuje da su Petru Čolakoviću, radniku Opštinske uprave, u vremenu od oktobra 2015. do kraja 2022. godine nepropisno pripisivani koeficijenti, određeno zvanje i zarade i to uprkos upozorenjima revizorke njoj kao predsednici i načelnici Opštinske uprave Jeleni Čolaković. Prema našim računicama reč je o milionskim iznosima isplaćenim pomenutom službeniku. Zato smo zamolili za njen komentar, uz pitanje da li ocenjuje da postoje razlozi za proveru ovih navoda i preduzimanje odgovarajućih mera.

Odgovor Sanje Petrović, donosimo uz mala skraćenja: „Članom 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja definisano je da ’Informacija od javnog značaja, jeste informacija, kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna’. Sledstveno, sva dokumenta, informacije u posedu Opštinske uprave Kovin, a u vezi sa zvanjem, statusom i isplatama zarada službeniku Petru Čolakoviću, kao i uvid u izveštaje i odazive na izveštaje revizora, dobili ste u skladu sa ZSPIJZ, koji ne poznaje „komentar” kao termin u svrhu postupanja. Za komentar i odgovore, upućujem Vas na rubriku ’Pitajte predsednicu’ dostupnu na sajtu opštine Kovin”, kaže se u odgovoru.

Jeleni Čolaković, načelnici Opštinske uprave, uputili smo zahtev da odgovori na sledeće: „Na osnovu dokumenata koje ste nam stavili na uvid, a u vezi sa statusom i primanjima Petra Čolakovića, radnika zaposlenog na poslovima odbrane i vanrednih situacija, a koja se odnose na period od kraja 2015. do kraja 2022. godine, došli smo do saznanja da koeficijenti, zvanje i primanja nisu bili u skladu sa zakonskim propisima.

Molimo Vas, da sa tim u vezi odgovorite na pitanja: Da li nalazite da je sve rečeno bilo u skladu sa propisima s obzirom na to da su Vam predočavana upozorenja od strane revizora. Da li nalazite za potrebno da preispitate visinu primanja Petra Čolakovića iz budžeta, jer računice pokazuju da su u pitanju neopravdani rashodi milionske vrednosti, kako za neto platu, tako i za poreze, doprinose i minuli rad pomenutog radnika.”

Kako do sad nismo saznali ko je odgovoran za podatak upisan u dosije Petra Čolakovića u PIO Fondu o tome da ima visoku stručnu spremu, a proverom u neposrednom telefonskom kontaktu sa direktorkom Fonda rečeno nam je da za taj podatak odgovara poslodavac, odnosno Opštinska uprava, molim Vas da nam odgovorite ko imenom i prezimenom stoji iza takvog podatka.Napominjemo da odgovori dati u usmenoj formi da je u pitanju ’greška’ ne zadovoljavaju pravo javnosti da zna istinu.”

Načelnica Opštinske uprave u odgovoru podseća da smo na ranije zahteve dobili sva dokumenta koja se odnose na Petra Čolakovića i to: o radnom statusu, primanjima, o diplomi, stručnoj spremi i izveštaje interne revizorke za period 2015-2023… Dakle, sve odgovore „Već ste dobili… A, kad je reč o upisu neodgovarajućeg VII stepena stručne spreme u obrazac PIO Fonda iz perioda odborničkog statusa, zaista ne znam odgovor, odnosno očigledno je došlo do greške. Napominjem da je naknada za odbornike istovetna za sve bez obzira na formalno obrazovanje, te u tom smislu ne utiče na visinu primanja tokom vršenja ove dužnosti”, odgovorila je Jelena Čolaković.

Ostavi komentar

  • (not be published)