22.06.2021.
STICKY POST

Primedbe na treću verziju Urbanističkog projekta za objekte u Ulici Braće Jovanovića 34-36

FavoriteLoadingDodaj u omiljene 8 mins
Gradska uprava grada Pančeva, Sekretarijat za urbanizam stambeno-komunalne poslove i saobraćaj, Pančevo, oglasilo je ponovnu javnu prezentaciju Urbanističkog projekta kao urbanističko-arhitektonske razrade lokacije na kat. parceli top. br. 4248/1 KO Pančevo, za izgradnju stambeno-poslovnog objekta.Sekretarijat